Facebook Twitter
VAL | CAS
Económicas y Tributarias

Econòmiques i Tributàries

 

 

Amb l’objectiu de facilitar el pagament dels impostos del veïnat de la Pobla de Vallbona amb terminis que s’ajusten a les noves necessitats creades per la situació de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern d’Espanya, l’Ajuntament ha establert una sèrie de mesures que flexibilitzen els terminis.

 

En haver-se analitzat com afecta l'estat d'alarma als terminis tributaris, aquesta Tresoreria proposa les següents mesures amb la finalitat de flexibilitzar els esmentats termini tributaris.

 

CALENDARI TRIBUTARI

Encara que no es veuen afectats dins els termini de l’Estat d’Alarma i les successives pròrrogues aprovades, es proposa la modificació del calendari fiscal de l’exercici 2020, com una mesura urgent i extraordinària amb la finalitat de fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Cal assenyalar que quant als terminis de les liquidacions, autoliquidacions, recursos i altres qüestions tributàries s'estarà al que s’assenyala en els Reials decrets publicats pel Govern amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma.

Totes aquestes mesures afectaran la Tresoreria Municipal, per la qual cosa caldrà adoptar mesures addicionals com la contenció de la despesa així com la concertació d'operacions de Tresoreria o ampliar les existents.

 

 

Calendari Tributari

 

PADRONS DE COBRAMENT PERIÒDIC

 

1.  Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, guals, caixers

o   L'aprovació es va realitzar mitjançant el Decret de la Regidora d'Hisenda núm. 240/2020, en què es va establir com a període de cobrament de la voluntària el comprés entre el 02-03-2020 i el 01-06-2020 ( 3 mesos).

o   S’allarga aquest fins al 30-06-2020, i el període de cobrament és de 4 mesos davant els 2 mesos que estableix el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

El càrrec domiciliat dels rebuts es produirà el 15-05-2020, un mes posterior a la data prevista de càrrec.

 

2. Padró de l'Ocupació de la via pública de taules i cadires (OVPMS)

o    Suspensió de cobrament d’aquest atés que les diferents mesures adoptades pel Govern en relació amb el COVID-19, impedeixen l'ocupació de la via pública i per consegüent el fet imposable no s'ha produït, així com la devolució en el supòsit d'haver-se ingressat. 

3. Padrons de l’Impost de béns immobles urbans, Impost de béns immobles rústics,  i taxa de FEM

o   El calendari fiscal aprovat és el període comprés entre l’1-06-2020 i el 31-08-2020

o   Es modifica aquest i s’estableix com a període de cobrament voluntari  l’1-07-2020 i el 31-10-2020.

                       El càrrec domiciliat dels rebuts es produirà el 05-09-2020. El càrrec bancari sempre estava previst perquè s'efectuara a meitat del període del cobrament, en establir-se ara un nou període de cobrament de la voluntària de 4 mesos, es considera que el càrrec ha de realitzar-se en la data assenyalada.

4. El padró de l'IAE

o   El calendari fiscal aprovat és el període comprés entre l’1-09-2020 i el 30-11-2020, aquest es modifica i s’estableix com a període de cobrament voluntari  l’1-09-2020 i el 30-12-2020.

El càrrec domiciliat dels rebuts es produirà el 05-11-2020.

 

 

5. Cànon d’aprofitament de determinats espais

L’Ajuntament no cobrarà el cànon que paguen les empreses i autònoms per la gestió dels bars en edificis i instal·lacions públiques des del moment de la declaració de l’Estat d’Alarma i mentre dure la prohibició d’obrir-los.

PLAN DE VENCIMIENTO ESPECIAL

En el Plan de Vencimiento Especial (PVTES) se producen entregas por anticipado para el pago de los diferentes tributos durante el periodo comprendido entre los meses de febrero a noviembre, y el cargo bancario del cual se produce el día 5 de cada mes, se propone:

o   Mantenerlo, sin embargo, se flexibilizará el pago de las posibles devoluciones bancarias y se facilitará el pago correspondiente durante todo el ejercicio 2020.

En estos momentos están acogidos al sistema 1.593 contribuyentes.

 

APLAZAMIENTO VENCIMIENTOS EN ESTADO DE ALARMA

Los aplazamientos/fraccionamientos concedidos a los tributos, los vencimientos de los cuales se han producido durante la declaración del estado de alarma decretado por el RDL 463/2020 así como de sus posibles prórrogas, se propone:

o   Aplazar 2 meses todos los vencimientos que se produzcan a partir del 18-03-2020, de esta forma se establecen los siguientes vencimientos y así sucesivamente:

- Vencimientos del 20-03-2020 pasan al 20-05-2020.

- Vencimientos del 05-04-2020 pasan al 05-06-2020.

- Vencimientos del 20-04-2020 pasan al 20- 06-2020.

- Vencimientos del 05-05-2020 pasan al 05-07-2020.

 

 

Ajuntament de la POBLA DE VALLBONA

©2014 - LA POBLA DE VALLBONA

 

Avda. de Colom nº93 - 46185

La Pobla de Vallbona (València)

 

Avís Legal | Política de cookies

Telèfon d'informació

96 276 00 50

Contact@

Facebook
Twitter
Vimeo
Youtube
Compatible amb les últimes versions dels navegadors: Internet Explorer (9 o superior), Mozilla Firefox, Chrome y Safari.

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari.

Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, per a més informació premeu ací

Tancar