Facebook Twitter
VAL | CAS
Servicios Sociales

Serveis Socials

 L’Ajuntament estableix la seua actuació en matèria de Serveis Socials davant la crisi sanitària i social motivada pel COVID-19 amb criteris de coordinació, proporcionalitat i adaptació a la realitat canviant que condiciona la seua actuació. Al respecte s’actua, a més del personal propi, amb coordinació contínua per fer les actuacions amb el departament d’Educació, conserges municipals, Policia Local, Protecció Civil, Coordinadora del Centre de Salut local i ONG’s de la Pobla de Vallbona.

 

Telèfon de Serveis Socials: 96 166 29 06 de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

ssocials@lapobladevallbona.es

 

1.- ATENCIÓ TELEFÒNICA COVID-19

Serveis prestats de manera telefònica a través dels diferents telèfons habilitats:

  • Servei dirigit a persones vulnerables per ser majors o tindre dificultats de mobilitat, visquen soles, i no hi disposen de xarxa de suport al voltant per a cobrir les seues necessitats causades per la crisis sanitària: compra  de necessitats bàsiques en el comerç local, farmàcia, arreplegar resultat Simtron coordinadament amb el Centre de Salut, etc.
  • Reforç de la centraleta del departament de Serveis Socials i derivació a les tècniques del casos urgents motivats per la crisi sanitària.
  • Resolució de dubtes sobre la nova legislació social: ajudes lloguer, autònoms, renovació del DARDE, tramitació en altres administracions, etc.

 

 

2. ATENCIÓ PSICOLÒGICA

o   Seguiment especial a les víctimes de violència de gènere que queden especialment vulnerables si conviuen amb el maltractador, necessiten reforç psicològic pel confinament i estan soles, o estan malaltes.

o   Servei Telefònic COVID-19: atenció i seguiment a persones que estan soles, hi ha conflictes  de convivència pel confinament, ansietat, dificultats amb menor, malalts mentals, atenció a dependents, etc.

o   Servei atés pel Gabinet Psicopedagògic que deriven a les psicòlogues especialitzades de Serveis Socials si detecten casos de víctimes de violència masclista o menors amb necessitats d’atenció psicològica.

-          Atenció psicològica municipal “ PROP DE TU “ per a majors  de 65 anys en el que es crida d’ofici al domicilis per conèixer com estan i si necessiten algun servei o tenen alguna necessitat.

-          Telèfons : 687 608 221 / 687 608 349/687 744 429/ 661 876 486. L’atenció telefònica  serà de dilluns a divendres.

 

 

3.- MENJAR A CASES VULNERABLES

Servei coordinat per l’Ajuntament amb entitats socials per a proveir d’aliments i menjar cuinat a persones en situació de vulnerabilitat.

o   Banc d’Aliments:

Derivació a l’ONG en casos de necessitat d’alimentació bàsica tant habitual com en cas d’emergència davant el confinament.

o   Menjar Prop de Tu

Coordinació i inclusió en el projecte de la Fundació José Andrés amb la col·laboració del Banc d’Aliments per acostar menjar elaborat a les unitats de convivència declarades vulnerables per les tècniques del departament i que consideren aquest el millor recurs  a causa de les circumstàncies.

 

-Derivació a aquests programes a través de Serveis Socials número de telèfon d'atenció en centraleta : 96 166 29 06 de dilluns a divendres en horari de 9 a 14.00 hores.

4.- AJUDES EMERGÈNCIA COVID-19

Els criteris emprats per a l'assignació d'ajudes extraordinàries COVID-19 han sigut els següents:

o   Famílies en els quals existeixen menors que no tenen la beca de menjador al 100% i per tant no han sigut perceptors del xec d'educació.

o   Famílies que han perdut el seu mitjà de vida habitual pel  confinament.

o   Famílies en què s'ha patit un ERTO per la persona que proporciona els ingressos principals.

o   Persones sense cap tipus d'ingrés per subsidi o prestació.

 

És a dir, principalment s’atén les famílies que han vist afectat, de manera notable, el seu nivell socioeconòmic i, a més, la seua gestió sociofamiliar per l'estat d'alarma es considera que no és la més adequada, per la tècnica corresponent, el que pot provoca estiga en risc de vulnerabilitat social.

 

 

5.- PROP DELS MAJORS

Per la major vulnerabilitat del col·lectiu de persones majors que es troben soles i requereixen un seguiment i contacte major per a detectar casos d’abandonament o deteriorament a causa del confinament decretat.

El contacte telefònic continu i el fet d’apropar-los serveis bàsics és una prioritat en aquests casos.

o   S’estableix contacte continuat amb totes les residències de majors i de malalts mentals que tenim al municipi.

o   Contacte telefònic amb totes les persones majors de 65 anys per a comprovar el seu estat en el confinament.

6. PROP DELS MENORS

Els menors també són motiu de preocupació i seguiment de tots el casos per la seua vulnerabilitat, fragilitat i possibles víctimes d’algun tipus de violència que pot agreujar-se amb la convivència continuada.

S’ha establert coordinació amb el departament d’Educació per a fer el seguiment dels menors que no tenien el xec de menjador escolar per a comprovar si tenen carències alimentàries i actuar en la unitat de convivència amb els pares o tutors.

Contacte continuat amb el casos més vulnerables, Centre de Menors i Habitatges Tutelats.

7.- DECRET 43/2020

DECRET 43/2020 del Consell, de 3 d'abril, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa de subvencions a entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària per a fer front a l'impacte de la Covid-19.

 

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha rebut de Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través del Decret 43/2020, del Consell de 3 d'abril d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa de subvencions a les entitats locals titulars de serveis socials d'atenció primària, per a fer front a l'impacte de la Covid-19, una subvenció per a poder fer front a aquelles necessitats bàsiques, singulars i excepcionals de totes aquelles persones afectades directa o indirectament per la COVID-19.

 

Es tracta d'uns fons, que juntament amb els quals Ajuntament ja ha destinat a les prestacions Econòmiques individualitzades, es destinaren a prestacions bàsiques de serveis socials i prestacions destinades a garantir el dret bàsic d'aliments de xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat.

 

Si qualsevol ciutadà o ciutadana es troba en una situació d'emergència relacionada amb la situació de crisi sanitària i econòmica actual, haurà de fer la seua sol·licitud a través d'una declaració responsable (s'adjunta el document), en la qual s'informarà de la situació actual de la unitat familiar, situació que per la crisi en la qual ens trobem serà comprovada, pel nostre equip tècnic social.

 

La documentació acreditativa d'aquesta situació serà sol·licitada amb posterioritat a la persona sol·licitant, de manera que han de quedar acreditades en el seu expedient les condicions al·legades en aquesta declaració responsable.

 

La declaració responsable juntament amb tota la documentació acreditativa que es puga aportar haurà de ser remesa preferentment per registre electrònic, o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça coordinadora.oac@lapobladevallbona.es.

 

 

o   8.-AJUDES AL LLOGUER

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-4208

Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incopora, substitueix i modifiquen sengles programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en compliment del que es disposa en els articles 10,11 i 12 de Reial decret –llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-4412
Guia d'ajuda habitatge que ha editat la Generalitat Valenciana

 

Ajuntament de la POBLA DE VALLBONA

©2014 - LA POBLA DE VALLBONA

 

Avda. de Colom nº93 - 46185

La Pobla de Vallbona (València)

 

Avís Legal | Política de cookies

Telèfon d'informació

96 276 00 50

Contact@

Facebook
Twitter
Vimeo
Youtube
Compatible amb les últimes versions dels navegadors: Internet Explorer (9 o superior), Mozilla Firefox, Chrome y Safari.

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari.

Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, per a més informació premeu ací

Tancar