Facebook Twitter
VAL | CAS

Formulari comerços APP

Afegir imatge:

 
Les dades facilitades per Vosté s’inclouran en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, la finalitat del qual és gestionar la petició o peticions manifestades en el present document.
No obstant això, informem que les dades personals no se cediran a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar-ne la sol•licitud, i també en els supòsits previstos, segons Llei.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, oposició, si presenta una sol•licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del DNI, Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona – LOPD GENERAL, Av. de Colom, 93 (46185) de la Pobla de Vallbona (València).
Ajuntament de la POBLA DE VALLBONA

©2014 - LA POBLA DE VALLBONA

 

Avda. de Colom nº93 - 46185

La Pobla de Vallbona (València)

 

Accessibilitat | Avís Legal | Política de cookies

Telèfon d'informació

96 276 00 50

Contact@

Facebook
Twitter
Vimeo
Youtube
Compatible amb les últimes versions dels navegadors: Internet Explorer (9 o superior), Mozilla Firefox, Chrome y Safari.