Facebook Twitter
VAL | CAS
Omic

Què és l’OMIC?

OMIC és l’abreviatura mitjançant la qual es coneixen les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, dependents del Servici Territorial de Consum de la Generalitat Valenciana, el fi de les quals són ajudar els consumidors i els usuaris a defendre’n els drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum.

Una OMIC és un servici municipal d'atenció directa i gratuïta per mitjà del qual tots els ciutadans poden sol•licitar informació sobre els problemes que puguen afectar-los com a consumidors.

A la Pobla de Vallbona estem situats al Centre Social, al C/De la Senyera, 31, 2n.

 

Servicis que oferim

  • Atenció personalitzada de consultes.
  • Anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.
  • Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.
  • Campanyes d’informació i orientació als consumidors.
  • Formació als consumidors.

 

Finalitat

  • Informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets.
  • Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors.
  • Educació i formació en matèria de consum.

 

Instància reclamació OMIC

Instància reclamació OMIC

 

Qui és el consumidor?

El concepte general de consumidor i d’usuari ve definit en l’article 3 de la Llei 3/2014, de 27 de març, i diu, entre altres coses, el següent:

  • Són consumidors i usuaris les persones físiques que actuen amb un propòsit alié a la seua activitat empresarial, comercial, empresarial, ofici o professió.
  • Són també consumidors a efectes de la següent  norma les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuen sense ànim de lucre en un àmbit alié a una activitat comercial o empresarial.

 

Què són els fulls de reclamacions?

El Full oficial de reclamacions és un joc d’impresos autocopiatius de 4 colors (verd, rosa, groc i blanc), que la Generalitat Valenciana posa a disposició dels consumidors i usuaris perquè puguen formular les queixes i reclamacions que consideren oportunes en el mateix lloc en què es produïsquen els fets. Aquests fulls estan regulats en el decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià perquè els consumidors i usuaris puguen formular-los.

 

Què he de fer amb el Full de Reclamació? 

La persona que reclama ha de remetre els exemplars de color blanc i rosa, per mitjà de qualsevol registre, al Servici Territorial de Consum de la província on tinga lloc la reclamació. Ha d’entregar la còpia de color groc al titular responsable de l’establiment o empresa objecte de la reclamació i haurà de conservar-ne la còpia de color verd.

La persona que reclama ha de remetre els fulls de reclamacions tan ràpidament com siga possible a l’OMIC, o també podran remetre’ls directament al Servei Territorial de Consum en València.

 

Què és l’arbitratge de consum?

L'Arbitratge de Consum és un procediment per a solucionar controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, sense necessitat d’acudir als tribunals ordinaris de justícia.

L’Arbitratge de Consum és: gratuït, privat, voluntari, igualitari, senzill, executiu, àgil i participatiu

 

Recomanacions

 

- Consumidor, la millor garantia és elegir productes de nadal segurs i de qualitat

- A l'hora de comprar, no faces un cop de cap

- Consells de consum - viatges, vivenda, arrendament i productes financers

- Consells de consum II - contractes, garanties, comerç electrònic i telefonia

- Els fulls de reclamacions

- Els teus drets també per a viatges combinats

- No te la jugues amb els petards

- Per carnestoltes, que no t'ho emmascaren

- Per Nadal, també consum responsable

- Consells per a un consum intel·ligent

- Guia de consum jove

- Joguets segurs

- Com reclamar en l'àmbit dels serveis financers

- Nous recursos educatius en matèria de Consum

Ajuntament de la POBLA DE VALLBONA

©2014 - LA POBLA DE VALLBONA

 

Avda. de Colom nº93 - 46185

La Pobla de Vallbona (València)

 

Accessibilitat | Avís Legal | Política de cookies

Telèfon d'informació

96 276 00 50

Contact@

Facebook
Twitter
Vimeo
Youtube
Compatible amb les últimes versions dels navegadors: Internet Explorer (9 o superior), Mozilla Firefox, Chrome y Safari.