Facebook Twitter
VAL | CAS
Servicio de mediación

Servei de mediació

El servei de Mediació de La Pobla de Vallbona es crea amb la  intenció de generar un espai de diàleg i entreniment en què es poden resoldre conflictes d'índole veïnal i familiar. 

Les persones mediadores són tercers imparcials i neutrals que recolzen les parts en conflicte en la búsqueda de la millor opció de solució. 

Quins són els avantatges de la Mediació? 

- És un procés ràpid i efectiu de trobar acords i a més complir-los

-Ajuda a millorar les relacions 

- Evita la magnificació dels conflictes  

- Millora la convivència veïnal del Municipi i contribueix a la creació d'una cultura de pau i diàleg

Quines són les seues característiques? 

- Les parts participen de forma voluntària

- És un procés flexible

- Les persones mediadores són figures imparcials i neutrals 

- Són les parts qui decideixen el acord al que volen aplegar o la millor solució 

Què es pot resoldre mitjançant el Servei de Mediació? 

 

Conflictes d'àmbit comunitari:

- Conflictes veïnals relatius a la utilització d'espais i mobiliari compartit

- Conflictes sorgits per la tinença d’animals domèstics

- Conflictes de convivència: millora les normes de convivència entre el veinat

- Construcció: conflictes que sorgeixen com a conseqüència de l’escomença d’obres

- Enfrontaments entre veïnat sorgits per sorolls: música, festes, televisió, etc.

- Queixes per olors o fums

- Conflictes derivats de festivitats: falles, etc. 

- Conflictes d’integració 

- Qualsevol altre tipus de desacord susceptible de ser resolt per la via del diàleg 

 

Conflictes en l’àmbit familiar: 

- Conflictes intrafamiliars en la convivència

- Conflictes per herències 

- Conflictes sorgits per el trencament d’una parella: realització i/o modificació de convenis reguladors, etc.

- Conflictes intergeneracionals: entre pares/mares - fills/filles - avis...

- Conflictes en relació a l’atenció a persones dependents 

- Qualsevol tipus de desacord, susceptible de ser resolt mitjançant la via del diàleg. 

 

Qui i com pot sol·licitar el Servei de Mediació? 

Tots el veïns i veïnes del Municipi de La Pobla de Vallbona així com les Associacions del Municipi (com a representants de interessos col·lectius).

Si et trobes en alguna d’estes situacions pots demanar cita i informar-te mitjançant la plataforma de Govern Obert en la web de l’ Ajuntament en l’apartar de CITA PREVIA  o bé telefonant al 96 276 00 50. 

 

CITA PRÈVIA

On es troba l’Oficina? 

Al Centre Social de la Pobla de Vallbona, (Carrer de la Senyera, 31) en la Segona Planta, Despatx 2B4.

¿Quin és l’horari? 

L’ horari d’atenció ciutadana és els dimarts de 10.00 a 14.00 h de matí i de 16.00 a 19.00 h de vesprades. Cal demanar cita prèvia. 

PROJECTE DE MEDIACIÓ ESCOLAR

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha posat en marxa un projecte de Mediació Escolar per a prevenir i gestió saludable dels conflictes entre els/les alumnes en el centre educatiu. 

Amb este projecte es vol potenciar el recursos del centre educatiu mitjançant una formació i una intervenció grupal. Es realitza una xarxa de col·laboració que ajuda als/les alumnes a millorar el seus valor, la cultura de pau, el sentiment de pertinença al centre, etc.

Per aconseguir açò estan presents en el projecte:

- La Comunitat Educativa

- Ajuntament de la Pobla de Vallbona

- Recursos socialitzadors de la comunitat i col·laboradores especialitzades en diferents temàtiques.

Són els/les alumnes del propi centre, qui després d'una formació realitzen el paper de mediadors y mediadores en disputes entre els seus companys, acompanyats per un equip expert en gestió de conflictes. Mediació entre iguals.

Es pretén la detecció precoç de l'assetjament escolar, la violència física i psicològica, a més a més l'ús responsable de les noves tecnologies, la gestió eficient de conflictes, la millora d'habilitats socials i comunicatives i el sentiment de pertinença de l'alumnat al centre educatiu amb l'objectiu de millorar l'absentisme. 

El projecte pretén fomentar la cultura de pau i diàleg dels/les mes menuts i menudes i dotar-los de eines a l’hora de gestionar situacions de conflicte, a més de millorar la convivència a les aules.

Este projecte genera una xarxa coordinació directa i actuació immediata entre el conflictes educatius i familiars, treballant en coordinació directa el projecte de mediació escolar amb el de mediació comunitària.

 

MÉS INFORMACIÓ 

Ajuntament de la POBLA DE VALLBONA

©2014 - LA POBLA DE VALLBONA

 

Avda. de Colom nº93 - 46185

La Pobla de Vallbona (València)

 

Accessibilitat | Avís Legal | Política de cookies

Telèfon d'informació

96 276 00 50

Contact@

Facebook
Twitter
Vimeo
Youtube
Compatible amb les últimes versions dels navegadors: Internet Explorer (9 o superior), Mozilla Firefox, Chrome y Safari.