tiempo
l'oratge
parkink lliure
pàrquing lliure
govern
govern obert
seu electronica
seu electrònica
cita previa
cita prèvia

ARXIU MUNICIPAL DE LA POBLA DE VALLBONA

L’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona és un servei públic de caràcter administratiu especialitzat en la gestió i el tractament del patrimoni documental de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, en la seua organització, custòdia, conservació i divulgació, amb independència de seua antiguitat i del suport on estiga enregistrada la informació.

La seua tasca fonamental és facilitar la informació en compliment de l’establit per l’article 105.b de la Constitució Espanyola de 1978.

 «Article 105. La llei regularà:

b) L’accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, salvant el que afecte la seguretat i la defensa de l’Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les persones».

Els seus objectius genèrics són:

  • La conservació de la documentació.
  • La descripció dels seus fons documentals, segons les normes recomanades pel Consell Internacional d’Arxius i les existents a Espanya.
  • La difusió del patrimoni documental de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, de forma lliure i gratuïta, perquè puga ser accessible a la ciutadania.

 

Ubicació

Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona

Avinguda de Colom, núm. 93

Telèfon: 962 760 050, extensió #3214

Correu electrònic: arxiu@lapobladevallbona.es

 

Serveis a la ciutadania

Informació general

En l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona el usuaris reben informació i orientació personalitzada sobre la consulta que desitgen realitzar, així com assessorament en la recerca i localització de fons documentals tant del propi Arxiu com d’altres arxius.

 

Consulta de documents

Accés a documents lliures

A través el Catàleg d’Accés Públic en línia del Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (OPAC del SAVEX) qualsevol ciutadà o ciutadana pot accedir de forma còmoda, lliure i gratuïta als fons del patrimoni documental valencià a través d’Internet, del qual el patrimoni documental de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona forma part, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, des de qualsevol lloc del món.

Amb el catàleg en línea es possible consultar, no només la fitxa descriptiva del document, sinó també la imatge que porte associada aquesta fitxa. Aquestes descripcions d’accés lliure aniran incrementant-se i actualitzant-se de forma progressiva.

OPAC SAVEX

Al següent enllaç es troba una guia per a l’ús de l’aplicació OPAC SAVEX.

 

Accés a altres documents

A través de la sol·licitud del tràmit “Accés a la informació pública” la ciutadania podrà accedir a documents, sempre que es complisquen els requisits, a l’empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Aquesta sol·licitud podrà presentar-se a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona o a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament.

https://seu.lapobladevallbona.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269007425898524499500

La resolució de la sol·licitud, si es compleix amb els requisits legalment establerts, permetrà l’accés a la documentació sol·licitada. Aquest accés es realitzarà, de forma prioritària, a través de mitjans electrònics, encara que podrà realitzar-se la seua consulta en sala.

Per a la consulta en sala, el ciutadà o la ciutadana només haurà de mostrar el seu document d’identitat.

 

Normativa

Reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona

© 2022 - AJUNTAMENT LA POBLA DE VALLBONA
Av. de Colom 93
46185 La Pobla de Vallbona, València
Tel. 962 760 050
info@lapobladevallbona.es

icono twittericono facebookicono instagramicono youtubeicono telepoblaicono radiopoblaicono app

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.