tiempo
l'oratge
parkink lliure
pàrquing lliure
govern obert
govern obert
seu electronica
seu electrònica
cita previa
cita prèvia
Pla General Estructural
Pla General Modificacions
Modificació Puntual 4 del Pla General que afecta a la fitxa de la Unitat d'Execució nº10, Ronda Nord/B (Exp:718/2014 2.6.1) - Acord PDF
Modificació Puntual 4 del Pla General que afecta a la fitxa de la Unitat d'Execució nº10, Ronda Nord/B (Exp:718/2014 2.6.1) - Edicte BOP PDF
Modificació Puntual 5 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector R-13 (Exp:1897/2014) - Acord PDF
Modificació Puntual 5 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector R-13 (Exp:1897/2014) - Edicte BOP PDF
Modificació Puntual 6 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector T-1(Exp:1900/2014 2.6.1) - Acord PDF
Modificació Puntual 6 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector T-1(Exp:1900/2014 2.6.1) - Edicte BOP PDF
Modificació Puntual 7 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector T-1(Exp:1900/2014 2.6.1) - Acord PDF
Modificació Puntual 7 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector T-1(Exp:1900/2014 2.6.1) - Edicte BOP PDF
Modificació puntual 8 del Pla General de La Pobla de Vallbona - Informació Pública PDF
Text refós d'Ordenances Municipals - De policia de l'edificació i normes d'ordenació detallada PDF
Instruments Aprovats
Plans Parcials Antics (NNSS) - SAUI 2 Fitxa de Planejament SAUI-2 IBM (Original) PDF
Plans Parcials Antics (NNSS) - SAUI 2 Fitxa Zona de La Pobla-La ELiana (sur-IBM) PDF
Plans Parcials Antics (NNSS) - Fixa zona Terciaria Privada (Miralles LIDL+Burger) PDF
Plans Parcials Antics (NNSS) - SAUI 3 Sector 1 PDF
Plans Parcials Antics (NNSS) - SAUI 3 Sector 2 PDF
SAUR 5 Camp de Turia - Fitxa de Zona PDF
SAUR 5 Camp de Turia - Normes Urbanístques PDF
SAUR 5 Montealegre IV - Normes Urbanístiques PDF
SAUR 3 1ª Fase - Fitxa de Zona PDF
SAUR 3 1ª Fase - Normes Urbanístiques PDF
SAUR 3 1ª Fase - Plans Modificats PDF
SAUR 3 1ª Fase - Textos Modificats 1 PDF
SAUR 3 1ª Fase - Textos Modificats 2 PDF
SAUR 3 2ª Fase - Fitxa de Zona PDF
SAUR 3 2ª Fase - Normes Urbanístiques PDF
SAUR 4 Maravisa 2 - Fitxa de Zona PDF
SAUR 4 Maravisa 2 - Modificació puntual pla parcial PDF
SAUR 4 Maravisa 2 - Pla Parcial PDF
Sector I-1 - Fitxa de zona 1 PDF
Sector I-1 - Fitxa de zona 2 PDF
Sector I-1 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-3 - Fitxa de Zona 1 PDF
Sector I-3 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-3 - Fitxa de Zona 2 PDF
Sector I-4 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-4 - Fitxa de Zona 2 PDF
Sector I-4 - Fitxa de Zona 1 PDF
Sector I-5 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-5 - Fitxa de Zona 2 PDF
Sector I-5 - Fitxa de Zona 1 PDF
Sector I-9 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-9 - Fitxa de Zona PDF
Sector I-10 - Pla Parcial PDF
Sector I-11 - Pla Parcial PDF
Sector I-12 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-12 - Fitxa de Zona 2 PDF
Sector I-12 - Fitxa de Zona 1 PDF
Sector II-1 - Fitxa Planejament Sector 2-1 Zona 1 PDF
Sector II-1 - Fitxa Planejament Sector 2-1 Zona 2 PDF
Sector II-1 - Fitxa Planejament Sector 2-1 Zona 3 PDF
Sector II-1 - Fitxa Plans PDF
Sector II-1 - Ordenançes Sector PDF
Pla General Textos
Condicions particulars i obres públiques PDF
Directius definitòries de estratègia d'evolució urbana i d'ocupació PDF
Memòria Informativa PDF
Memòria Justificativa PDF
Normes d'Ordenació Detallada PDF
Normes d'Ordenació Estructural A PDF
Normes d'Ordenació Estructural B PDF
Ordenança Municipal d'Adbocaments a la Xarxa General de Clavegueram PDF
Pla General Plànols
Classificació del sòl - Plànol Guia PDF
Classificació del sòl - Plànol de classificació 1 - CS1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Classificació del sòl - Plànol de classificació 2 - CS2 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Classificació del sòl - Plànol de classificació 3 - CS1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 1 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 2 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 3 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 4 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 5 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 6 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 7 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 8 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 9 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 10 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 11 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 1-1000 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 1 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 2 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 3 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 4 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 5 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 6 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 7 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 8 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 9 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 10 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 11 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 12 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 13 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 14 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 15 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 16 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 17 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 18 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 19 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 20 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 21 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 22 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 23 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 24 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 25 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 26 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 27 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 28 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 29 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 30 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 31 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 32 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 33 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 34 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 35 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol Guía 1-2000 PDF
Pla d'Informació de Territori - Aigües Superficials PDF
Pla d'Informació de Territori - Aptitud del Sòl per al Cultiu PDF
Pla d'Informació de Territori - Carreteres PDF
Pla d'Informació de Territori - Interpretació Geotècnica PDF
Pla d'Informació de Territori - Microclimes PDF
Pla d'Informació de Territori - Plànol Geològic PDF
Pla d'Informació de Territori - Plànol Hipsomètric PDF
Pla d'Informació de Territori - Profunditat d'Aigües subterrànies PDF
Pla d'Informació de Territori - Riscos Geològics i Vulnerabilitat de les Aigües a la Contaminació PDF
Pla d'Informació de Territori - Usos Actual del Sòl PDF
Pla d'Informació de Territori - Vies Pecuàries PDF
Unitats d'Execució - U.E 13 - Mas Nou - Plànol OP/2 (33) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 12 - H.Gallipont 2 - Plànol OP/2 (33-35) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 11 - I Gallipont 1 - Plànol OP/2 (33-35) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 10 - Ronda Nord B - Plànol OP/2 (25-26) - Set 2004 - E 1/1000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 9 - Ronda Nord - Plànol OP/2 (21) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 8b - La Villa Est - Plànol OP/2 (24-25) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 8a - La Villa Oest - Plànol OP/2 (24-25) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 7 - El Pouet - Plànol OP/2 (14) - Set 2004 - E 1/4000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 8b - El Cerrao - Plànol OP/2 (11-14) - Set 2004 - E 1/4000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 5 - El Barranc Sud - Plànol OP/2 (7) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 4 - El Barranc Nord - Plànol OP/2 (7) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 3 - Canyada Maquiva - Plànol OP/2 (3-6-7-10) - Set 2004 - E 1/6000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 2 - Els Racons 2 - Plànol OP/2 (3) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 1 - La Manguilla - Plànol OP/2 (2-5) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - Plànol Guia PDF
Usos Globals - Plànol UG1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Usos Globals - Plànol UG2 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Usos Globals - Plànol UG3 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Usos Globals - Plànol Guia PDF
Xarxa Estructural de Evacuació de Aigues Residuals - Plànol EA 1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxa Estructural de Evacuació de Aigues Residuals - Plànol EA 2 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxa Estructural de Evacuació de Aigues Residuals - Plànol EA 3 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxa Estructural de Evacuació de Aigues Residuals - Plànol Guia PDF
Xarxes Estructurals de Dotacions Publiques - Plànol Guia PDF
Xarxes Estructurals de Dotacions Publiques - Plànol RE1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxes Estructurals de Dotacions Publiques - Plànol RE2 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxes Estructurals de Dotacions Publiques - Plànol RE3 - Set 2004 - E 1/5000 PDF

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerarem que n'acepta l'ús.

Pot canviar la configuració o obtindre més informació en aquest enllaç:

accediu ací