tiempo
l'oratge
parkink lliure
pàrquing lliure
govern
govern obert
seu electronica
seu electrònica
cita previa
cita prèvia
Pla General Estructural
Pla General Modificacions
Modificació Puntual 4 del Pla General que afecta a la fitxa de la Unitat d'Execució nº10, Ronda Nord/B (Exp:718/2014 2.6.1) - Acord PDF
Modificació Puntual 4 del Pla General que afecta a la fitxa de la Unitat d'Execució nº10, Ronda Nord/B (Exp:718/2014 2.6.1) - Edicte BOP PDF
Modificació Puntual 5 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector R-13 (Exp:1897/2014) - Acord PDF
Modificació Puntual 5 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector R-13 (Exp:1897/2014) - Edicte BOP PDF
Modificació Puntual 6 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector T-1(Exp:1900/2014 2.6.1) - Acord PDF
Modificació Puntual 6 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector T-1(Exp:1900/2014 2.6.1) - Edicte BOP PDF
Modificació Puntual 7 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector T-1(Exp:1900/2014 2.6.1) - Acord PDF
Modificació Puntual 7 del Pla General que afecta a la fitxa de planejament i gestió del sector T-1(Exp:1900/2014 2.6.1) - Edicte BOP PDF
Modificació puntual 8 del Pla General de La Pobla de Vallbona - Informació Pública PDF
Text refós d'Ordenances Municipals - De policia de l'edificació i normes d'ordenació detallada PDF
Instruments Aprovats
Plans Parcials Antics (NNSS) - SAUI 2 Fitxa de Planejament SAUI-2 IBM (Original) PDF
Plans Parcials Antics (NNSS) - SAUI 2 Fitxa Zona de La Pobla-La ELiana (sur-IBM) PDF
Plans Parcials Antics (NNSS) - Fixa zona Terciaria Privada (Miralles LIDL+Burger) PDF
Plans Parcials Antics (NNSS) - SAUI 3 Sector 1 PDF
Plans Parcials Antics (NNSS) - SAUI 3 Sector 2 PDF
SAUR 5 Camp de Turia - Fitxa de Zona PDF
SAUR 5 Camp de Turia - Normes Urbanístques PDF
SAUR 5 Montealegre IV - Normes Urbanístiques PDF
SAUR 3 1ª Fase - Fitxa de Zona PDF
SAUR 3 1ª Fase - Normes Urbanístiques PDF
SAUR 3 1ª Fase - Plans Modificats PDF
SAUR 3 1ª Fase - Textos Modificats 1 PDF
SAUR 3 1ª Fase - Textos Modificats 2 PDF
SAUR 3 2ª Fase - Fitxa de Zona PDF
SAUR 3 2ª Fase - Normes Urbanístiques PDF
SAUR 4 Maravisa 2 - Fitxa de Zona PDF
SAUR 4 Maravisa 2 - Modificació puntual pla parcial PDF
SAUR 4 Maravisa 2 - Pla Parcial PDF
Sector I-1 - Fitxa de zona 1 PDF
Sector I-1 - Fitxa de zona 2 PDF
Sector I-1 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-3 - Fitxa de Zona 1 PDF
Sector I-3 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-3 - Fitxa de Zona 2 PDF
Sector I-4 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-4 - Fitxa de Zona 2 PDF
Sector I-4 - Fitxa de Zona 1 PDF
Sector I-5 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-5 - Fitxa de Zona 2 PDF
Sector I-5 - Fitxa de Zona 1 PDF
Sector I-9 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-9 - Fitxa de Zona PDF
Sector I-10 - Pla Parcial PDF
Sector I-11 - Pla Parcial PDF
Sector I-12 - Normes Urbanístiques PDF
Sector I-12 - Fitxa de Zona 2 PDF
Sector I-12 - Fitxa de Zona 1 PDF
Sector II-1 - Fitxa Planejament Sector 2-1 Zona 1 PDF
Sector II-1 - Fitxa Planejament Sector 2-1 Zona 2 PDF
Sector II-1 - Fitxa Planejament Sector 2-1 Zona 3 PDF
Sector II-1 - Fitxa Plans PDF
Sector II-1 - Ordenançes Sector PDF
Pla General Textos
Condicions particulars i obres públiques PDF
Directius definitòries de estratègia d'evolució urbana i d'ocupació PDF
Memòria Informativa PDF
Memòria Justificativa PDF
Normes d'Ordenació Detallada PDF
Normes d'Ordenació Estructural A PDF
Normes d'Ordenació Estructural B PDF
Ordenança Municipal d'Adbocaments a la Xarxa General de Clavegueram PDF
Pla General Plànols
Classificació del sòl - Plànol Guia PDF
Classificació del sòl - Plànol de classificació 1 - CS1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Classificació del sòl - Plànol de classificació 2 - CS2 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Classificació del sòl - Plànol de classificació 3 - CS1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 1 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 2 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 3 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 4 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 5 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 6 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 7 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 8 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 9 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 10 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 11 PDF
Ordenació Àrea Urbana Municipal - Planol 1-1000 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 1 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 2 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 3 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 4 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 5 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 6 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 7 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 8 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 9 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 10 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 11 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 12 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 13 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 14 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 15 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 16 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 17 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 18 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 19 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 20 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 21 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 22 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 23 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 24 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 25 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 26 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 27 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 28 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 29 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 30 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 31 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 32 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 33 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 34 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol 35 PDF
Ordenació Terme Municipal - Plànol Guía 1-2000 PDF
Pla d'Informació de Territori - Aigües Superficials PDF
Pla d'Informació de Territori - Aptitud del Sòl per al Cultiu PDF
Pla d'Informació de Territori - Carreteres PDF
Pla d'Informació de Territori - Interpretació Geotècnica PDF
Pla d'Informació de Territori - Microclimes PDF
Pla d'Informació de Territori - Plànol Geològic PDF
Pla d'Informació de Territori - Plànol Hipsomètric PDF
Pla d'Informació de Territori - Profunditat d'Aigües subterrànies PDF
Pla d'Informació de Territori - Riscos Geològics i Vulnerabilitat de les Aigües a la Contaminació PDF
Pla d'Informació de Territori - Usos Actual del Sòl PDF
Pla d'Informació de Territori - Vies Pecuàries PDF
Unitats d'Execució - U.E 13 - Mas Nou - Plànol OP/2 (33) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 12 - H.Gallipont 2 - Plànol OP/2 (33-35) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 11 - I Gallipont 1 - Plànol OP/2 (33-35) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 10 - Ronda Nord B - Plànol OP/2 (25-26) - Set 2004 - E 1/1000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 9 - Ronda Nord - Plànol OP/2 (21) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 8b - La Villa Est - Plànol OP/2 (24-25) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 8a - La Villa Oest - Plànol OP/2 (24-25) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 7 - El Pouet - Plànol OP/2 (14) - Set 2004 - E 1/4000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 8b - El Cerrao - Plànol OP/2 (11-14) - Set 2004 - E 1/4000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 5 - El Barranc Sud - Plànol OP/2 (7) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 4 - El Barranc Nord - Plànol OP/2 (7) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 3 - Canyada Maquiva - Plànol OP/2 (3-6-7-10) - Set 2004 - E 1/6000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 2 - Els Racons 2 - Plànol OP/2 (3) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - U.E 1 - La Manguilla - Plànol OP/2 (2-5) - Set 2004 - E 1/2000 PDF
Unitats d'Execució - Plànol Guia PDF
Usos Globals - Plànol UG1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Usos Globals - Plànol UG2 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Usos Globals - Plànol UG3 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Usos Globals - Plànol Guia PDF
Xarxa Estructural de Evacuació de Aigues Residuals - Plànol EA 1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxa Estructural de Evacuació de Aigues Residuals - Plànol EA 2 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxa Estructural de Evacuació de Aigues Residuals - Plànol EA 3 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxa Estructural de Evacuació de Aigues Residuals - Plànol Guia PDF
Xarxes Estructurals de Dotacions Publiques - Plànol Guia PDF
Xarxes Estructurals de Dotacions Publiques - Plànol RE1 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxes Estructurals de Dotacions Publiques - Plànol RE2 - Set 2004 - E 1/5000 PDF
Xarxes Estructurals de Dotacions Publiques - Plànol RE3 - Set 2004 - E 1/5000 PDF

© 2022 - AJUNTAMENT LA POBLA DE VALLBONA
Av. de Colom 93
46185 La Pobla de Vallbona, València
Tel. 962 760 050
info@lapobladevallbona.es

icono twittericono facebookicono instagramicono youtubeicono telepoblaicono radiopoblaicono app

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.