tiempo
l'oratge
parkink lliure
pàrquing lliure
govern
govern obert
seu electronica
seu electrònica
cita previa
cita prèvia

CENTRE D'ATENCIÓ PRECOÇ CRÉIXER

Centre específic d'atenció ambulatòria que es compon d'equips de professionals de caràcter multidisciplinari, especialitzats en desenvolupament infantil i atenció precoç.

Poden ser atesos els xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys que hagen sigut valorats de risc pels serveis de pediatria dels centres hospitalaris i d'atenció primària del Centre de Salut; pel servei psicopedagògic del centre educatiu, així com els xiquets i xiquetes que tinguen reconeixement de grau 1, 2 i 3 de situació de dependència, realitzant la petició d'aquest servei en la seua sol·licitud.

ACCÉS Al SERVEI

 • Centre d'Atenció Primària del Centre de Salut, professionals dels hospitals de referència, Servei Psicopedagògic del Centre Educatiu, Serveis Socials Municipals.

PRESTACIONS QUE OFEREIX

 • Diagnòstic, tractament, orientació i seguiment.
 • Coordinació amb els recursos comunitaris.
 • Atenció individual i familiar que dota els pares i les mares de conductes estimuladores educatives.
 • Tractament fisioterapèutic especialitzat en cas d'alteracions neurològiques que puguen fer preveure una discapacitat motora.
 • Tractament logopèdic especialitzat en els supòsits d'hipoacúsia.

 

CENTRE OCUPACIONAL TRENCADÍS

Centre d'atenció diürna dirigit a persones amb diversitat funcional que es troben en edat laboral i que proporciona programes formatius, d'habilitació ocupacional i ajustament personal i social, per a aconseguir la seua inclusió laboral i social.

Dirigit a persones amb diversitat funcional en edat laboral que no poden accedir a un centre especial d'ocupació o a una ocupació ordinària

ACCÉS Al SERVEI

 • A través del Servei d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència de Serveis Socials Municipals, mitjançant el resolució de reconeixement de situació de dependència o, sol·licitud per presentar reconeixement de diversitat funcional/discapacitat.

PRESTACIONS QUE DESENVOLUPA

 • Activitats ocupacionals prelaborals.
 • Formació laboral Orientació laboral.
 • Formació d'hàbits d'autonomia.
 • Tècniques de socialització.
 • Teràpia i rehabilitació
 • Oci i temps lliure.
 • Serveis complementaris de transport i menjador.
 • Suport a la família.

 

SAD (SERVEI D'AJUDA A DOMICILI DE DEPENDÈNCIA)

Conjunt d'actuacions portades a terme en el domicili de les persones en situació de dependència, amb la finalitat d'atendre les seues necessitats de la vida diària i incrementar la seua autonomia per afavorir la permanència en aquest, en condicions adequades

La finalitat del servei és:

 • Assistencial: Es presta un suport a la persona dependent en les tasques bàsiques de la vida diària.
 • Preventiu: El gaudi d'aquest servei fomenta la permanència de l'usuari en el domicili habitual i la seua relació amb l'entorn, afavorint el seu benestar i estabilitat emocional tant pròpia com familiar.
 • C. Rehabilitador. La prestació afavoreix un aprenentatge en la família i en el mateix usuari d'autocura, buscant una millora en les habilitats, i fomentant la seua autonomia, principalment.

ACCÉS AL SERVEI

Acudint al Servei d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència de Serveis Socials Municipals.

PRESTACIONS QUE DESENVOLUPA

 • Atenció de les necessitats de la llar constitueix el conjunt d'activitats que pot comprendre les necessitats que precisa una llar. Engloba totes les activitats relacionades amb la neteja, manteniment i cura de l'entorn més pròxim de la persona.
 • Cures Personals: Engloba tots els aspectes relacionats amb la higiene, la cura i la neteja personal. Inclou canvis posturals, mobilitzacions, control de medicació bàsica i les activitats directament relacionades amb la potenciació de l'autonomia personal.

SASEM (Servei d'Atenció i Seguiment per a les persones amb Malaltia Mental Greu)

Podran ser susceptibles d'accedir al servei les persones empadronades amb edats compreses entre els 18 i 65 anys amb un diagnòstic de trastorn mental greu i durador.

ACCÉS Al SERVEI

A través de la Unitat de Salut Mental corresponent o, si no està sent atés o atesa des d'allí, a través de Serveis Socials de La Pobla de Vallbona.

PROGRAMES QUE DESENVOLUPA

 • Programes d'Autocures i Activitats Bàsiques de la Vida Diària
 • Programa de Suport comunitari
 • Programa de Rehabilitació Laboral
 • Programa d'Aprenentatge d'Habilitats Socials en l'ambient laboral
 • Programa d'Intervenció Familiar
 • Programes de Suport a la Integració Social
 • Programa dirigit a l'entorn comunitari

 

PRISMA Salut Mental (Programa de Rehabilitació i Inserció en Salut Mental de la Mancomunitat Camp de Túria)

Programa dirigit a aquelles persones que residisquen en la Pobla de Vallbona i presenten malaltia mental greu. L'accés al mateix es realitzarà després de presentar la sol·licitud per part de la persona usuària o un familiar o persona que exercisca la tutoria a l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona, després de la derivació des de l'Àrea de Salut Mental del Centre de Salut corresponent.

La finalitat essencial del Programa, és oferir un espai específic de suport a les persones amb malaltia mental crònica mitjançant activitats rehabilitadores i estimulatives que faciliten la seua integració en la societat, així com atendre i orientar als seus familiars o tutors per a una millor convivència amb la persona amb problemes de salut mental.

ACCÉS AL SERVEI

A través de la Unitat de Salut Mental corresponent o a través de Serveis Socials de La Pobla de Vallbona.

PRESTACIONS QUE DESENVOLUPA

 • Activitats Ocupacionals i Rehabilitadores.
 • Activitats Culturals i Recreatives.
 • Activitats de Convivència, Cooperació i Autoajuda.
 • Promoció de la Salut.

© 2022 - AJUNTAMENT LA POBLA DE VALLBONA
Av. de Colom 93
46185 La Pobla de Vallbona, València
Tel. 962 760 050
info@lapobladevallbona.es

icono twittericono facebookicono instagramicono youtubeicono telepoblaicono radiopoblaicono app

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.